اهمیت تنظیم پی اچ (pH) آب در کشاورزی

  پی اچ (pH) یکی از مهم ترین فاکتورها در استاندارد بودن آب آشامیدنی می باشد. این فاکتور میزان یون H مثبت در آب را نسبت به OH منفی اندازه گیری می کند. به طور کلی خاصیت اسیدی و یا قلیایی بودن آن را نشان می دهد. این مقدار از بازه 0 تا 14 متغیر […]

  • فروشگاه اینترنتی مانگرو
  • اردیبهشت 1, 1401