پنج مورد از رایج ترین اشتباهات کشاورزان

بر هیچکس پوشیده نیست که مزرعه داری و باغ داری، کاری بسیار سخت و پر هزینه است. برخی عوامل مانند اختلالات آب و هوایی که بر سودآوری یک مزرعه و در نهایت قیمت محصولات تاثیر می گذارند، از کنترل کشاورز خارج هستند. اما عناصر بسیاری به دستان کشاورز کنترل می شوند که می توانند هزینه […]